Home > Hướng dẫn ảo thuật Với Lá Bài > Ảo thuật xé bài rùi làm liền lại

Ảo thuật xé bài rùi làm liền lại

Bạn mượn cây bài của khán giả sau đó gấp làm 4 và xé chúng ra thành 4 mảnh… sau đó bạn ảo thuật cây bài bạn vừa xé xong lại liền lại như cũ…

Đây là video hướng dẫn làm Ảo thuật xé bài rùi làm liền lại

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/nOwKuKn5Tv4" width="425" height="344" allowfullscreen="true" fvars="fs=1" /]

  1. kala
    July 12, 2009 at 6:52 am

    huong dan ao thuat bai bay

  2. January 8, 2010 at 10:58 pm

    trò này cũng hay

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: