Home > Hướng dẫn ảo thuật Với Lá Bài > Ảo thuật đổi mầu cây bài đơn giản – Fastest Card Trick (Tutorial)

Ảo thuật đổi mầu cây bài đơn giản – Fastest Card Trick (Tutorial)

Bạn cầm trên tay một cầy bài… giơ ra cho khán giả xem… bạn búng một cái.. cây bài biến mất và được thay thế bằng cây bài khác… nhìn cực hay và shock… Đây là kỹ thuật color change đơn giản về bài.. kỹ thuật cũng khá đơn giản… các bạn có thể học thông qua video dưới đây.

How to do the simple, yet impressive color changing card trick. Thanks to OnlineGamer1 for the Intro! Check his channel out here: http://www.youtube.com Music by TC music factory

  1. August 27, 2009 at 10:26 pm

    mình chưa thể làm nhanh như thja’ dc :2

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: