Home > Hướng dẫn ảo thuật Với Lá Bài > The Siva Card Count Tutorial by Mismag822

The Siva Card Count Tutorial by Mismag822

Một trong những kỹ thuật rất phổ biến trong ảo thuật bài (card magic) là đếm bài… ví dụ như bạn show cho khán giả xem 5 cây bài … và bạn bắt đầu đếm và đếm một lát sau đưa cho khán giả xem … thì chỉ còn 4 con chẳng hạn hoặc show 4 cây bài và trong đó có một cây đặt úp… bạn bắt đầu đếm… cây bài úp đó biến mất…
Và Skidrock sẽ dạy cho các bạn kỹ thuật đếm bài giả này …

Đây là video hướng dẫn học kỹ thuật The Siva Card Count Tutorial by Mismag822

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/mntBOpNIt7Q" width="425" height="344" allowfullscreen="true" fvars="fs=1" /]

  1. August 16, 2009 at 4:21 am

    anh co bit goat change ko day de

  1. August 26, 2009 at 8:11 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: