Pencil Cheek Trick (Performance & Tutorial)

Hôm nay skidrock sẽ giới thiệu cho các bạn một trò ảo thuật khá shock đó là dùng bút đâm xuyên qua làn da… nge đã thấy ghề rùi …
Bạn cầm một chiếc bút sau đó dùng nó đâm xuyên qua môi…
Đây là video hướng dẫn học và biểu diễn Pencil Cheek Trick (Performance & Tutorial)

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/M97BYhkYbfQ" width="425" height="344" allowfullscreen="true" fvars="fs=1" /]

  1. Nam
    July 19, 2009 at 1:53 am

    Cai tro nay phai lam it thoi chu khi nao cung lam thi rach da do

  2. September 3, 2009 at 1:32 am

    dong y lien voi ban nam #:-S

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: