Home > Tài liệu kiến thức về ảo thuật > Tổng hợp video dạy ảo thuật về đồng xu

Tổng hợp video dạy ảo thuật về đồng xu

Sau một ngày làm việc vất vả mình đã làm thêm một site nữa chuyên về ảo thuật về đồng xu, tổng hợp những video dạy ảo thuật đồng xu và biểu diễn về đồng xu, tuy nhiên toàn tiếng anh không ah, nhưng không phải thể là không học được.. các bạn có thể học vô từ vì các video này dạy rất tỉ mỉ… tuy những bạn yếu tiếng anh nghe không hiểu nhưng nhìn video sẽ hiểu…
Địa chỉ truy câp: http://coinmagic.vanlinh.net/
Chúc các bạn học được nhiều trick hay nhé

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: