Home > Tài liệu kiến thức về ảo thuật > Tổng hợp video dạy ảo thuật bài

Tổng hợp video dạy ảo thuật bài

Mình có làm thêm một site nữa chuyên về ảo thuật bài, tổng hợp những video dạy ảo thuật bài và biểu diễn về bài, tuy nhiên toàn tiếng anh không ah, nhưng không phải thể là không học được.. các bạn có thể học vô từ vì các video này dạy rất tỉ mỉ… tuy những bạn yếu tiếng anh nghe không hiểu nhưng nhìn video sẽ hiểu…
Địa chỉ truy câp:  http://cardmagic.vanlinh.net
Chúc các bạn học được nhiều trick hay nhé

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: