Home > Hướng dẫn ảo thuật Với Lá Bài > hot shot cut – cắt một cây bài ra khỏi bộ bài

hot shot cut – cắt một cây bài ra khỏi bộ bài

Đây là 1 kĩ thuật rất đẹp. Nó có thể diễn 1 mình hoặc đi với card tricks khi lấy ra quân bài của khán giả.
Kĩ thuật này tập ko khó lắm. Chúc các bạn thành công.
[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/5pySxexwr6w" width="425" height="344" allowfullscreen="true" fvars="fs=1" /]

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: