Home > Hướng dẫn ảo thuật Với Lá Bài > Wave or Shake Change – Đổi màu cây bài

Wave or Shake Change – Đổi màu cây bài

Bạn rút ra một cây bài…  búng một cái… cây bài đó biến thành cây bài khác… Đây là kỹ thuật đơn giản nhưng hiểu ứng cao…

Video dạy Wave or Shake Change – Đổi màu cây bài

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/x7MnCAgct4Y" width="425" height="344" allowfullscreen="true" fvars="fs=1" /]

Mẹo của nó: bạn rút ra 1 cây bài đưa khán giả xem… sau đó bạn đặt lên bộ bài và lại lấy cây bài ra… Lúc lấy ra thì bạn lấy thêm một cây nữa… như vậy là 2 cây bài ngược mặt nhau được áp vào nhau và khi bạn búng một cái nó sẽ đổi ngườc lại…
Chú ý: khi biểu diễn xong nhơ đặt ngay cây bài đó lên bộ bài nhé

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: